Từ điển Dịch thuật
Từ vựng hằng ngày

dispenser

1. Người thi hành, chấp hành, thực thi. 2. Kẻ ban phát, phân phối, truyền thụ.
Thông tin trang
Thiết kế bởi: Đỗ Minh Hoài
Số lượt truy cập: 1,053,825

Dữ liệu cập nhật lần cuối vào 16/02/2020